Wallstreet yrityskaupat

Olemme erikoistuneet suomalaisten pk-yrityksien kehittämiseen ja arvon maksimointiin. Asiantuntijamme ratkaisevat yrityksien kehittämiseen ja arvonlisäämiseen liittyvät tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.

Tuemme ja ohjaamme tarpeen mukaan sekä konsultin roolissa, että palvelemme neuvonantajana yrityskaupoissa.

Pienten ja keskisuurien yritysten potentiaali on jatkuvasti huomion kohteena. Kannattavat ja kasvukykyiset yhtiöt nähdään tärkeänä ja houkuttelevana toiminta- ja panostuskenttänä. Kiinnostavia ja kilpailukykyisiä yrityksiä löytyy Suomesta tällä hetkellä lähes kaikilta toimialoilta.

 

Onnistuneet järjestelyt edellyttävät kuitenkin harkintaa, älyä, kokemusta ja osaamista. Tällä hetkellä valuaatiot ovat yrittäjien itsensä mielestä heikkoja.

Yrityskauppaosastomme asiantuntijat ovat itse kokeneita yrittäjiä, kaikilla on pitkä omakohtainen kokemus liike-elämästä ja liikkeenjohdon eri osa-alueista. Tiimimme jäsenet ovat itse myyneet yrityksiään ja olleet vastapuolella ostamassa yhtiöitä.

Kiinnostus yrityskauppoihin on viime aikoina kasvanut merkittävästi Suomessa. Tähän ovat vaikuttaneet mm. sukupolvenvaihdokset, toimialajärjestelyt, kansainvälistyminen, ketjuuntuminen ja laajentuminen uusille markkina- alueille, sekä riskien hajauttaminen.

Joustava toimintatapa

Konsernimme osaamisen ja verkostoitumisen kautta asiakkaamme saavat laaja-alaisen näkemyksen yrityskauppoihin liittyen. Toimintatavan joustavuus ja innovatiivisuus liittyvät tiiviisti asiantuntijoidemme liikkeenjohdon kokemukseen ja omaan yrittäjätaustaan.

Olemme tuotteistaneet yrityskauppatoimeksiannot omiksi selkeiksi kokonaisuuksiksi. Voimme olla mukana myös rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa sekä auttaa neuvotteluissa. Varsinainen myyntiprosessi pitää sisällään seuraavat osiot: toimeksiannon alkuun saattaminen ja myyntityö, neuvotteluvaihe, toteutusvaihe sekä toimeksiannon päättäminen.

Keskeinen työkalu on käyttämämme yritysanalyysimalli, joka muodostaa sekä myyjille että ostajille objektiivisen ja loogisen kehyksen yhtiön kehittämistä ja arvonmääritystä varten.

Pikaisesti toteutettu myynti palvelee usein tarkoitustaan. Joissain tapauksissa omistajaintressien maksimoimiseksi on kuitenkin perusteltua joko ensin kasvattaa liiketoiminnan arvoa tai harkita kokonaan toista mallia.

 

Asiantuntijatiimimme tehtävänä on kartoittaa kaikki vaihtoehdot yrityksen arvon maksimoimiseksi jotta omistajalla ja yrittäjällä on edellytykset toimia valistuneesti ja harkitusti.

Valmiit yrityskauppakohteet: analyysi, laskelmat, arvonmääritys, hintapyyntö, perusneuvonanto, myyntikonsultaatio, myyntiesitteiden laatiminen, ostajaprofilointi, kauppaneuvottelujen käynnistäminen, kauppa.

Kehitettävät yrityskauppakohteet (1-2v): oma kehittämisohjelma yrityksen saattamiseksi myyntikuntoon, yritys myytävissä kehittämisohjelman toteuttamisen jälkeen.

Kehitettävät yrityskauppakohteet (yli 2v): laaja kehittämisohjelma yrityksen saattamiseksi myyntikuntoon, yritys myytävissä kehittämisohjelman toteuttamisen jälkeen.

Referenssejä


Myynnissa olevia kohteita

Elintarvikkeiden analyysi/tutkimus yritys

Kylpyhuonekalusteiden myyntiliike

Teollisuusovien valmistus

Rakennusliike

Mainos- ja opastealan myynti- ja markkinointiyritys

Ota yhteyttä

Nimi

Puhelin

Viesti