Säätiöiden vuoden 2016 tilinpäätökset

Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015. Vuodelta 2016 laaditaan ensimmäistä kertaa uuden säätiölain mukaiset toimintakertomukset, joista säätiöiden hallitukset vastaavat.

Laissa on mm. säätiön tilintarkastuksen kannalta keskeisiä muutoksia. Uusia säännöksiä toimintakertomuksessa annettavista tiedoista (säätiölaki 5:2 § ja 3 §) sekä konsernitilinpäätöksen laatimisesta (säätiölaki 5:4 §) on sovellettava jo 1.1.2015 ja sen jälkeen alkaviin tilikausiin.

Tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto seuraavista asioista (uusi säätiölaki 4 luku 2 §):

  • Onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi?
  • Onko palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö ja sen tytäryhteisö ja -säätiö ovat suorittaneet säätiön toimielinten jäsenille, pidettävä tavanomaisina?

Säätiön tarkoituksen toteuttaminen sekä lähipiiritoiminta on erityisesti nostettu esiin. Säätiön toimielinten palkkiot on arvioitava koko konsernin kattavasti. Uusi laki ei enää puhu palkkioiden kohtuullisuudesta, vaan tavanomaisuudesta.

Säätiölakiin on myös kirjattu tilintarkastajien toimikausien rotaatiota koskeva säännös (4:5 §), eli säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien määrä saa olla maksimissaan seitsemän vuotta. Ennen uuden säätiölain voimaantuloa alkaneen tilintarkastustoimeksiannon osalta määräaika lasketaan uuden lain voimaantulosta.

Säätiöitä valvova viranomainen on Patentti- ja rekisterihallitus PRH.