Täysin avointa ja riippumatonta omaisuudenhoitoa

Lähestymistapamme omaisuudenhoitoon perustuu asiakastarpeeseen, jonka pohjalta tarjoamme määritelmän mukaisesti riippumatonta ja objektiivista omaisuudenhoitoa.

Wallstreetilla ei ole omia sijoitusrahastoja, sijoitussalkkuja tai muuta toimintaa, jotka voisivat aiheuttaa eturistiriitoja palvelujemme tarjoamisessa asiakkaillemme.

Omaisuudenhoidon lähtökohtana on asiakkaan omaisuuden turvaava hallinnointi, varojen järkevä kansainvälinen hajautus sekä asettamanne riskirajoitteiden ja omaisuuden tuottotavoitteen huomiointi.

 

Keskeinen periaatteemme palvelujemme tarjoamisessa on asiakkaamme ymmärtäminen ja hyvien käytäntöjen hyödyntäminen.

Tavoitteen takeena ovat ammattitaitomme ja laaja kokemuksemme sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Kokenut asiantuntijaorganisaatio palveluksessanne

Wallstreetilla on syvällisesti ammatillinen osaaminen omaisuudenhoidon alueella. Omaisuudenhoidon avainhenkilöiden työkokemus on keskimäärin yli 25 vuotta alalla.

Tarpeen mukaan hyödynnämme  Wallstreet -konsernin muita asiantuntijoita, esimerkiksi yritysjärjestelyiden tai pääomasijoitusta sisältävissä varainhoidon erityistarpeissa.

Koordinoimme palvelujamme ja yhteydenpitoa asiakkaisiimme sekä varmistamme parhaat käytännöt ja resurssit. Varmistamme yhteistyön toimivuuden säännöllisillä tapaamisilla ja seurantakäytännöillä omaisuudenhoidon eri tasoilla.

Tietoa Wallstreet konsernista

Miksi Wallstreet?

Meillä on kattava näkemys varainhoidon tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimuksista sekä prosesseista ja raportoinnista. Haluamme olla aktiivinen toimija toimialan muutoksessa ja toimimme proaktiivisesti muutosta edellyttävien kohteiden tunnistamisessa.

Osaava ja hyvin kokenut henkilökuntamme sekä tarpeen mukaan erityisalueiden Wallstreet konsernin asiantuntijamme yhdessä varmistavat palvelujemme toimivuuden ja tehokkuuden.

Ydintiimimme vastaa ja pitää huolen siitä, että palvelujemme sisältö ja työtapamme vastaavat odotuksianne. Wallstreet Asset Management Oy on yksi Suomen kokeneimmista ja johtavista varainhoidon asiantuntijaorganisaatioista. Kokemus ei ole itseisarvo, vaan asiakkaiden meitä kohtaan tuntema luottamus.

Vahva läsnäolomme omaisuudenhoidon eri toiminta-alueilla takaa sen, että pystymme tuottamaan asiakkaillemme laadukkaat omaisuudenhoidon palvelut.

Ota yhteyttä

Nimi

Puhelin

Viesti