Kiertotalous mullistaa myös lannoiteteollisuuden – BioA mukana vähentämässä maatalouden aiheuttamaa ympäristörasitusta

Kemiallisten lannoitteiden tuotanto kuluttaa runsaasti energiaa ja on epäekologista. Lannoitteiden raaka-aineena käytettävän mineraalifosforin varat ovat myös rajalliset. Maaperän orgaaninen aines on huventunut Suomessa sekä globaalisti, ja näiden köyhtyneiden peltojen tuottavuus on heikentynyt. Orgaanisen aineksen vähentyminen pellossa kiihdyttää myös ilmastonmuutosta.

Wallstreet-konsernissa on vahvaa osaamista kiertotaloudesta. Konsernin kasvuyhtiöportfoliossa on kiertotalousalan yhtiötä, joista BioAlla on parhaillaan rahoituskierros käynnissä.

Orgaaninen BioA-lannoite on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen yhdistelmä lannoitetuotannon teknologiaa ja ekologisen suunnittelun osaamista.

“Tuhkan lisääminen lannoiterakeeseen neutraloi maaperää ja vapauttaa maan omat ravinteet kasvin käyttöön. Yhdistämällä orgaaniset sivuvirrat typpeen saadaan helposti käytettävä raemuotoinen lopputuote, joka vähentää lannoitevalumista vesistöihin”, kertoo BioA-jalostamokonseptin toimitusjohtaja Jari Järvinen. “BioAn lannoite on merkittävä keino hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Orgaaninen lannoite vastaa osaltaan planeettamme ongelmiin.”

Meillä Euroopassa väki vähenee, mutta isommassa mittakaavassa suunta on varsin erilainen. Maailman väkiluku on ylittänyt 7 miljardin rajapyykin, YK:n raportin mukaan vuonna 2050 palloamme asuttaa jo 9,8 miljardia ihmistä.

“BioAn lähestymistapa on täysin poikkeuksellinen”, kommentoi Aalto-yliopiston tutkija ja Wallstreet-konsernin asiantuntija Federico Varalta. “En ole tavannut vastaavaa tuotetta lannoiteteollisuudessa. Siinä missä vesipula uhkaa jo nyt Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa, on maatalouteen liittyvät ympäristörasitteet sekä ruokapula yksi aikamme suurimpia haasteita, niin humanitäärisessä kuin myös ekologisessa mielessä. On ilahduttavaa huomata lannoiteteollisuudessa tekijä, joka pyrkii omalla toiminnallaan vastaamaan näihin aikamme eittämättä suurimpiin haasteisiin.”

Maailman lannoitemarkkinan, mukaan lukien orgaaniset ja epäorgaaniset lannoitteet, odotetaan kasvavan noin 30 % 152 miljardiin USD vuosien 2014 ja 2020 välillä. Lannoitekulutuksen uskotaan kasvavan 199 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä (lähde: International Fertilizer Industry Association, IndustryArc, 2016).

Orgaanisen BioA-lannoitteen potentiaali ei rajoitu Suomen teollisuudelle tärkeiden paperi- ja sellutehtaiden jätelieteongelmaan. Lannoitteen tuotanto yhdistetään biokaasutehtaiden sivuvirtoihin, joita syntyy laitoksesta ja sen raaka-aineista riippumatta. Esimerkiksi Euroopan merkittävin biokaasun tuottaja on Saksa, jossa on yksinään yli 10 000 biokaasulaitosta. BioAn prosessi voi toimia biokaasulaitoksen prosessin jatkona itsenäisesti kannattavana kokonaisuutena.

 

BioAlla on parhaillaan sijoituskierros käynnissä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!