Category Archives: Uusiutuva energia

Aurinkoenergia – tuottavaa puhdasta energiaa

 

Ehtymätön, uusiutuva ja päästötön aurinkoenergia on yksi tulevaisuuden aurinkotalouden energiantuotantomuodoista. Aurinkoenergian hyödyntämisessä on lähes rajattoman kasvun mahdollisuudet.  Maapallo vastaanottaa vuosittain noin 800 miljoonaa terawattituntia aurinkoenergiaa. Tämä kattaa maailman energiankulutuksen yli 5.000-kertaisesti.

Päästöttömänä tuotantomuotona aurinkoenergian ympäristövaikutukset ovat lähes kaikkiin muihin energian tuotantomuotoihin nähden vähäiset. Harvemmin tulee myös ajatelleeksi, että aurinkoenergiantuotanto on myös sijainnillisesti ympäristöä säästävää ja ei ole kaavoituksellisesti vaativaa.

”Aurinkovoimalaitoksen tekninen elinikänä on yli 30 vuotta.”

Aurinkovyöhykkeellä aurinkovoimalaitos kannattaa sijoittaa paikkaan, jota ei voi hyödyntää muulla tavoin. Esimerkiksi hyvää viljelysmaata ei kannata hukata aurinkoenergian tuotantoon vaan tuotanto kannattaa sijoittaa viljelyyn sopimattomalle maalle. Tyypillisesti myös voimalaitoksen kytkentään tarvittavat voimalinjat kulkevat tallaisilla joutomailla, joten aurinkosähkö on helppo siirtää kulutukseen.

Ympäristövaikutukset rajoittuvatkin lähinnä aurinkopaneeleissa tarvittaviin erikoismateriaaleihin ja –metalleihin sekä sähkönjakeluun. Aurinkovoimalaitosten tuotantoteknologia on myös eliniältään kilpailukykyinen energiantuotantovaihtoehto: laitoksen tekninen elinikä on yli 30 vuotta.

Wallstreetin tavoitteena on kasvattaa aurinkoenergiarahastolleen merkittävä ja erittäin kannattava keskikokoisista aurinkovoimalaitoksista koostuva salkku maantieteellisesti noin kolmeen eteläisen EU-maahan.  Yksittäisen voimalaitoksen tuotantoteho on 2 – 10 MW.

 

Aurinkovoiman kilpailukyky sähköntuotannossa kasvanut merkittävästi

Eteläisessä-Euroopassa Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentyminen, hyvän säteilytehon lisäksi, tekee aurinkovoimasta entistä kilpailukykyisemmän sähköntuotantomuodon. Tällä hetkellä nämä sähkömarkkina-alueet ovat pääsääntöisesti tuontisähkön tai fossiilisen energiatuotannon varassa. Aurinkovoiman tuotanto vapauttaa suoraan eurooppalaista sähkön siirtokapasiteettia ja lisäksi vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista.

”Riippuvuus uusiutuvan energian tuista on vähentynyt ja tuotanto on muuttunut markkinalähtöiseksi”

Sähkömarkkinoiden yhdentyminen tekee muutamassa vuodessa mahdolliseksi lämmittää Lapin loma-asuntoja tammikuun kaamoksessa eurooppalaisella kotimarkkinallamme tuotetulla aurinkosähköllä. Tällä hetkellä aurinkoenergian tuotantoteknologiat ovat jo kilpailukykyisiä, riippuvuus uusiutuvan energian tuista on vähentynyt ja tuotanto on muuttunut markkinalähtöiseksi.

Yllä mainitut seikat korostavat energiasektoria ja kansainvälistä sijoitustoimintaa osaavan tiimin merkitystä tuottavassa sijoitustoiminnassa; kokemusta ja tietämystä on oltava sekä markkinoista, kansainvälisestä projektirahoituksesta että energiajärjestelmistä.  Sijoittajan ja energiantuottajan on tunnettava myös hyvin paikallinen markkina. Vaikka EU-aluetta pidetäänkin yhtenäisenä korimarkkinana, kussakin maassa on omat erikoispiirteensä.

Sijoitustiiminsä lisäksi Wallstreet on luonut itselleen kohdemaihinsa oman paikallisista luottohenkilöistä ja –toimijoista koostuvan ”aurinkoenergiaekosysteeminsä”.  Tiimin osaamisen lisäksi tämä jatkuva paikallinen läsnäolo ja markkinatuntemus varmistavat sijoituksien tavallista korkeamman tuoton sekä laskee merkittävästi sijoituksen riskiä.

Tällä kokonaisuudella Wallstreetillä on tarjota sijoittajilleen ainutlaatuisen mahdollisuuden tavanomaista korkeampaan tuottoon hallittavalla ja pienellä riskitasolla.

 

Lisätietoja

 

Mika Räsänen
sijoitusjohtaja, Wallstreet Private Equity
+358 50 352 9984
mika.rasanen@wallstreet.fi

Jatkuvaa kassavirtaa sijoittamalla aurinkovoimaan – siellä missä aurinko paistaa

solar-energy-investment

Uusiutuva energia & Cleantech on huimassa kasvussa oleva omaisuusluokka ja hyvä vaihtoehto osakesijoittamisen rinnalle. Sijoittajat hakevat nyt turvaa ja hajautusta osakkeiden hipoessa all time high –arvostuksia. Myös infrasijoituksien tarjoama säännöllinen kassavirta houkuttelee.

 

Uusiutuvan energian infrastruktuurisijoituksien luonne on pitkäjänteistä sijoittamista, jossa tuotto perustuu säännölliseen kassavirtaan. Tavoitteena on minimoida sijoittajan riski ja saada säännöllistä, ennustettavaa ja pitkän aikavälin kassavirtaa.

Wallstreet on perustanut kansainvälisen, aurinkovoimaan erikoistuneen pääomasijoitusrahaston WS Solar Fund Ky:n, joka hyödyntää ilmastonmuutoksen torjunnasta syntyvää kovaa kasvua ja tarjoaa sijoittajille kansainvälisen sijoitusmahdollisuuden uusiutuvaan aurinkoenergian tuotantoon. Rahasto sijoittaa sekä rakennusvaiheessa oleviin, että jo tuotannossa oleviin aurinkovoimalaitoksiin.

Rahasto tarjoaakin sijoittajille vaihtoehdon, jossa on riski/tuotto-profiililtaan kiinteistö- ja velkakirjarahastojen ominaisuuksia: aurinkoenergialaitos on tavallaan yksinkertaistettu kiinteistösijoitus kuitenkin ilman vuokralaisriskiä, sillä energiamyyntisopimukset ovat tyypillisesti 15-25 vuotta pitkiä.

WS Solar Fund on suomen ainoa puhtaasti aurinkovoimaloihin kansainvälisesti sijoittava pääomarahasto. ”Yhdessä kansainvälisen verkostomme kanssa olemme tutustuneet yli 50:een aurinkoenergiahankkeeseen, joista ensimmäiset kohteet ovat nyt kypsyneet sijoituskohteiksi,” kertoo rahaston sijoitusjohtaja, tohtori Mika Räsänen. Rahasto tekee syksyn 2017 aikana ensimmäiset sijoituksensa Kaakkois-Euroopassa oleviin aurinkovoimalaprojekteihin.

”Aurinkovoimaloista on muotoutunut houkuttelevia sijoituskohteita teknologiakehityksen ottamien harppauksien myötä. Lisäksi aurinkovoimaloiden rakentaminen on nopeaa, niiden toiminta perustuu pitkäaikaisiin sopimuksiin ja voimalaitokset tuottavat ennustettavaa kassavirtaa,” Räsänen jatkaa.

Aurinkovoimalla on suuri ja nopeasti kasvava markkina: aurinkoenergian globaalin tuotantokapasiteetin ennustetaan kasvavan vuosittain lähes 30 % vuodessa seuraavien 10 vuoden aikana. Hyvän tuottopotentiaalin lisäksi Wallstreetin aurinkoenergiarahasto vaikuttaa positiivisesti energiatuotannon päästöihin. Lisäksi Wallstreetin toimintamalli on Suomen markkinoilla poikkeuksellinen: rahastonhoitajalle ei makseta mitään palkkioita ennen kuin varoja palautuu sijoittajille.

 

Lisätietoja:

Mika Räsänen
sijoitusjohtaja, Wallstreet Private Equity
+358 50 352 9984
mika.rasanen@wallstreet.fi