Category Archives: Markkinakatsaus

Vuosi 2017 oli globaaleille osakemarkkinoille vahvan nousun vuosi

Vuoden 2017 pääteemat taloudessa ja markkinoilla olivat parantuneet maailmantalouden talousnäkymät, selvästi kohentuneet yritysten tulokset, kasvuyhtiöiden hyvä veto sekä Euron tuntuva noin 12 % vahvistuminen.

Globaali teollisuussuhdanne päätti viime vuoden parhaassa asennossaan yli kymmeneen vuoteen. Myös työmarkkinoiden kehitys jatkui myönteisenä ympäri maailman. Suuret keskuspankit toimivat pitkälti odotusten mukaisesti huomioiden talouksien eri lähtökohdat. Globaalit inflaatiopaineet pysyivät edelleen maltillisina, vaikka raaka-ainehinnat jatkoivat tuntuvassa nousussa läpi koko vuoden.

Osake-ja luottomarkkinat kehittyvät yhä suotuisasti vuoden 2017 viimeisen neljänneksen aikana ja vuosi 2017 oli kokonaisuutena globaaleille osake- ja luottoriskimarkkinoille vahvan nousun vuosi. Lähes kaikilla osakemarkkinoilla päästiin kaksinumeroisiin tuottoihin myös euroissa mitattuna viime vuonna. Yhdysvallat muodosti poikkeuksen 6 % tuotolla eurosijoittajan näkökulmasta.

Parhaiten tuottivat kehittyvät markkinat, +21 %, MSCI EM indeksillä mitattuna. Kehittyvien markkinoiden Informaatioteknologiaosakkeet nousivat jopa +41% euroissa mitattuna. Koko vuonna 2017 globaaleista toimialoista Energia (-6 %) sekä Telekommunikaatio (-3 %) jäivät selvästi jälkeen kokonaismarkkinoiden kehityksestä (9 %), kun taas Informaatioteknologia (24 %) ja Hyödykkeet (14 %) olivat tuottokärjessä.

Korkoerot High Yield-yrityslainoissa sekä kehittyvien markkinoiden valtionlainoissa supistuivat tuntuvasti vuoden aikana ja myös nämä korko-omaisuuslajit tarjosivat 5-10 % tuottoja vuonna 2017. Viime vuonna euroalueen pitkät 10 vuoden korot nousivat 0,1-0,2 %-yksikköä kun taas USA:ssa vastaava korko laski hienoisesti toissa vuoden vahvan nousun jälkeen. Viime vuonna euroalueen valtionlainojen tuotto jäi nollan tuntumaan.

Vuoden 2018 alkaessa suhdanneoptimismi on edelleen korkea. Osakemarkkinoiden nykyiset arvostustasot ovat noin 15 % historiallista korkeammat. Viime vuonna yritystulosten kasvu elpyi liki 20 % vauhtiin, mikä tuki voimakkaasti kurssinousua viime vuoden aikana. Tuloskasvun odotetaan yleisesti jatkuvat yli 10 % vauhdissa myös tänä vuonna globaalin talouden elpymisen jatkuessa.

Vuoden 2018 tuotto-odotus osakemarkkinoilla on näillä näkymin noin +7 % luokkaa ilman valuuttakurssivaikutuksia eli selvästi alempi kuin toteutunut vastaava tuotto viime vuonna. Uskomme edelleen, että kehittyvät osakemarkkinat ovat hyvässä asemassa myös tänä vuonna.

Luottoriskimarkkinoilla korkoerot ovat nyt historiallisesti tiukoilla tasoilla, mikä leikkaa selvästi näiden omaisuuslajien tulevaisuuden tuotto-odotusta keskipitkällä aikavälillä. Viime vuonna euroalueen valtionlainojen tuotto jäi jo nollan tuntumaan ja myöskin tulevaisuuden tuotto-odotus on heikko. Näin olleen korkomarkkinoiden haasteellisuus tulee edelleen kasvamaan siirryttäessä vuoteen 2018.

Vuoden 2018 markkinakehitystä jarruttaa kokonaisuutena lievästi nouseva korkotaso, kasvavat korkoerot luottoriskimarkkinoilla sekä alentuvat arvostustasot osakemarkkinoilla. Nykyisillä talous- ja tuloskasvunäkymillä uskomme, että osakemarkkinat tarjoavat edelleen kohtuullisen tuoton.

Q3 aikana euron vahvistuminen söi globaalien osakemarkkinoiden tuottoa

Riskinotto palkittiin edelleen kolmannen vuosineljänneksen aikana. Globaalin talouden aktiviteetti jatkui hyvällä tasolla ja yllätti odotukset pääsääntöisesti positiivisesti kesän aikana.

Teollisuuden kasvun piristyminen jatkui laajalla rintamalla. Syyskuussa hurrikaanit kuitenkin painoivat jonkin verran talouden aktiviteettia USA:ssa. Kiinan talouden asteittain hidastuminen jatkui. Inflaatiopaineet pysyivät maltillisina, vaikka raaka-ainehinnat olivat öljyn johdolla tuntuvassa nousussa vuosineljänneksen aikana.

Pitkät 10 vuoden valtionlainakorot pysyivät varsin vakaina kolmannen vuosineljänneksen aikana. Euroalueen valtionlainojen tuotto oli lievästi positiivinen. Globaalit osakemarkkinat tuottivat noin +2 % kolmannen vuosineljänneksen aikana. Euron vahvistuminen jatkui kesän yli (noin +3 %), mikä leikkasi tuottoja kansainvälisistä osakesijoituksista.

Osakemarkkinan sisällä kehittyvät osakemarkkinat sekä energia-, hyödyke- ja IT-sektorit tuottivat parhaiten. Luottoriskimarkkinoilla korkoerot jatkoivat supistumistaan vuosineljänneksen aikana. Tämä heijastui myönteisesti varsinkin High Yield-yrityslainojen sekä kehittyvien markkinoiden valuuttasuojattujen valtionlainojen tuottoihin.

Vieläkö osakemarkkinoiden nousu voi jatkua?

Markkinakatsaus

Maailman osakemarkkinoiden kehitystä kuvaava MSCI World All Countries -indeksi on noussut vuoden alusta noin 15 % USA:n dollareissa laskettuna. Eurosijoittajalle nousu on jäänyt noin 2 %:iin, kun euro on vuoden alusta vahvistunut dollaria vastaan noin 13 %. Kehittyvien markkinoiden ja Euroopan osakemarkkinat ovat kuitenkin tuottaneet selvästi maailmanindeksiä paremmin euroissa mitattuna. Euroalueella valtionlainojen tuotto on vastaavasti lievästi pakkasella korkojen nousun myötä.

Euron ja dollarin vaihtokurssin ollessa 1,18 euro on korkeimmilla tasoillaan kahteen vuoteen. Kyseessä on suhteellisen iso valuuttakurssiliike lyhyessä ajassa. Liike heijastaa sekä USA:n yllättävää heikkoutta suhteessa aiempiin odotuksiin, että euroalueen paranevaa tilannetta.

USA:n uusi hallinto on Trumpin johdolla ajanut itsensä tilanteeseen, jossa talouden kannalta tärkeiden hankkeiden kuten infrastruktuuri-investointien ja veronalennuksien toteutuminen näyttää paitsi aikaisempaa hitaammalta, myös epätodennäköisemmältä. Trumpin hallinnon uskottavuutta nakertaa muun muassa Obamacaren kumoamisyritysten epäonnistuminen.

Markkinoiden odotukset USA:n talouskasvusta ja inflaatiosta ovat maltillistuneet, mikä näkyy pitkien korkojen laskuna ja Dollarin heikentymisenä tärkeimpiä valuuttoja vastaan. Myös Kansainvälinen Valuuttarahasto (IMF) laski USA:n talouskasvuennustetta tälle ja ensi vuodelle 0,2 ja 0,1 prosentilla 1,9 ja 1,7 prosenttiin.

Euroalueella puolestaan talous näyttää kehittyvän parempaan suuntaan, minkä seurauksena pitkät korot ovat olleet nousussa ja euro vahvistunut tärkeimpiä valuuttoja vastaan. Ennakoivat indikaattorit kuten ostopäällikköindeksit ja Saksan yritysten tulevaisuuden näkymiä kuvaava IFO –indeksi ovat suhteellisen korkeilla tasoilla.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) nosti heinäkuun talousennusteen päivityksessään euroalueen talouskasvuennustetta tälle ja ensi vuodelle 0,2 ja 0,1 prosentilla 1,9 ja 1,7 prosenttiin. Myös politiikassa euroalueella näyttää olevan ainakin väliaikaisesti USA:ta vähemmän riskejä näköpiirissä.

 

Rahapolitiikan muutokset keskiössä

Tulevan syksyn markkinakehityksen kannalta keskeistä on rahapolitiikka ja sen normalisointi niin Euroopassa kuin USA:ssa.

Euroalueella ohjauskorko on edelleen nollassa ja talletuskorko miinuksella. Korkojen nosto on ajankohtaista vasta ensi vuoden loppupuolella, mutta näköpiirissä on EKP:n osto-ohjelman supistaminen. Tällä hetkellä EKP:ltä odotetaan tietoa, kuinka 60 miljardin euron kuukausittaisia ostoja aletaan ensi vuoden alusta supistamaan.

Viimeisimmät inflaatiolukemat ovat edelleen maltillisia, joten EKP tuskin ajaa osto-ohjelmaansa kovin nopeasti alas. Todennäköisesti ostoja vähennetään asteittain ensi vuoden kuluessa. Markkinoiden reaktio ostojen nopeaan alasajoon voisi olla voimakas. Esimerkiksi kesäkuussa korkomarkkinat reagoivat voimakkaasti, kun EKP:n viestiä tulkittiin niin, että ostot lopetettaisiin ennenaikaisesti. Saksan 10 vuoden valtionlainakorko nousi muutamassa päivässä 0,25 %:sta 0,6 %:iin.

Yhdysvaltojen keskuspankki FED puolestaan on nostanut korkoaan tänä vuonna kahdesti ja markkinoilla odotetaan seuraavaa nostoa ensi vuoden maaliskuulle. Huomio kiinnittyy nyt kuitenkin FED:n taseeseen, ja siihen millä aikataululla sitä ruvetaan supistamaan. Inflaatio on Yhdysvalloissakin ollut maltillista, mikä antaa myös FED:lle mahdollisuuden odottaa lisätietoja talouden ja inflaation kehityksestä ennen kuin se ilmoittaa taseen supistamisesta.

Molemmilla keskuspankeilla on seuraavat kokoukset syyskuussa, jolloin lisätietoja rahapolitiikan normalisoimisen aikataulusta odotetaan.

 

Jatkuuko osakkeiden arvonnousu edelleen?

Osakkeiden tuottonäkymät ovat nykytilanteessa riippuvaisia talouskasvun jatkumisesta. USA:ssa osakeindeksit ovat lähellä historiallisia huipputasoja. Jos talous- ja yritysten tuloskasvu vastaavat odotuksia tai jopa ylittävät ne, mahdolliset korjausliikkeet markkinoilla jäänevät lyhytaikaisiksi. Parantuneet suhdannenäkymät ovatkin vauhdittaneet yritysten tuloskasvua maailmanlaajuisesti.

Tuloskasvuodotukset tälle ja ensi vuodelle ovat edelleen myönteiset – yli +10 %:n luokkaa maailmanlaajuisesti kumpanakin vuonna etenkin energiasektorin sekä kehittyvien markkinoiden johdolla. Osakkeiden arvostustasot ovat kuitenkin korkeat – globaalisti noin 15 % korkeammat kuin historiallisesti keskimäärin. Markkinat ovat näin ollen jo osin hinnoitelleet kasvun tulevaa kiihtymistä.

Korkotason nykyinen mataluus suosii kuitenkin etenkin eurooppalaisia osakkeita suhteessa korkosijoituksiin. Pidemmällä aikavälillä korkotaso euroalueella tulee kuitenkin nousemaan nykytilanteeseen verrattuna talouskehityksen vahvistuessa ja vastaavasti osakkeiden arvostustasot tulevat todennäköisesti laskemaan nykytasoilta taloussyklin edistyessä.

Tämä kaikki merkitsee arviomme mukaan tulevaisuuden tuotto-odotusten laskua viimeisen kolmen vuoden toteutuneisiin tuottoihin verrattuna. Arviomme mukaan globaalit osakemarkkinat voivat kuitenkin edelleen tuottaa noin +7 % vuodessa nykynäkymien toteutuessa tänä ja ensi vuonna samalla kun pitkät valtionlainasijoitukset euroalueella tulevat todennäköisesti tuottamaan tappiota. Myös lisätuotot riskipitoisemmilta korkomarkkinoilta ovat laskussa korkoerojen selvän tiukkenemisen seurauksena.

Osakemarkkinoilla hyvä alku vuodelle 2017

Alkuvuoden vahvat, ennusteita paremmat, talousluvut ovat tukeneet osakekurssien nousua. Euroopassa talouden aktiviteettia kuvaavat ostopäällikköindeksit ovat nyt korkeimmillaan moniin vuosiin ja kauan kadoksissa ollut inflaatio näyttää heräämisen merkkejä saavuttaen jo 2 % tason.

Hollannin vaalituloksen myötä populismin leviäminen Euroopassa näyttäisi hetkeksi pysähtyneen. Osakekurssit vahvistuivat selvästi, kun sijoittajien luottamus on palautumassa. Seuraava todellinen koetinkivi markkinoille on Ranskan presidentinvaalit huhti-, toukokuun vaihteessa.

Yhdysvalloissa talouskasvu on vahvalla uralla. Työpaikkoja syntyy edelleen hyvällä tahdilla, ostopäällikköindeksit ovat korkealla tasolla ja kuluttajien luottamus talouteen on vahvaa. Mennyt yritysten tuloskausi Yhdysvalloissa osoitti yritysten olevan hyvässä tuloskunnossa. Yli 75 % yrityksistä teki odotuksia paremman tuloksen ja liikevaihdot olivat myös kasvussa. Yritysten tuloskasvuennusteita tälle vuodelle nostettiinkin selvästi.

Talouden hyvän vedon myötä Yhdysvaltain keskuspankki FED nosti odotetusti korkoa ja tulee mitä suuremmalla todennäköisyydellä nostamaan korkoja kaksi kertaa vuoden loppuun mennessä.

Kehittyvät markkinoiden talouskasvu jatkuu vahvana. Osakemarkkinat ovat nousseet alkuvuonna kehittyvillä enemmän esimerkiksi kuin Yhdysvalloissa tai Euroopassa, mutta osakkeiden arvostustasot ovat edelleen selvästi matalammat kuin kehittyneillä. Mallisalkuissamme olemme painottaneet etenkin Kiinan ja Intian osakkeita.

Suurissa talouksissa talouskasvuennusteet odotettua parempia

Vuosi 2017 on lähtenyt positiivisissa merkeissä liikkeelle. Talouden kehityksestä kertovat luvut ovat olleet kaikissa suurissa talouksissa odotettua parempia. Optimismin myötä maailman osakemarkkinat ovat alkuvuonna noin parin prosentin plussalla.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tuoreet talousennusteet povaavat maailman talouskasvun kiihtyvän viime vuoden 3,1 %:sta 3,4 %:iin vuonna 2017 ja 3,6 %:iin vuonna 2018. IMF:n ennusteen mukaan talouskasvu kiihtyy vuosina 2017 ja 2018 niin länsitalouksissa kuin kehittyvissäkin maissa. Leijonanosa maailman kiihtyvästä kasvusta tulee kuitenkin kehittyvistä maista, joissa kasvu selvästi kiihtyy seuraavina vuosina ja on merkittävästi nopeampaa kuin kehittyneissä maissa.

Kiinan talouskasvuennustetta nostettiin hieman viime vuoden lokakuusta. Maailman toiseksi suurimman talouden ennustetaan hiljalleen hidastuvan viime vuoden 6,7 %:sta 6,0 %:iin vuonna 2018. Talouskasvuennusteen taustalla on luotto viranomaisten talouskasvua tukeviin toimiin kuten luotonannon kasvattamiseen yrityssektorilla, mihin liittyy riski mahdollisen luottokuplan puhkeamisesta. Toisaalta kotitalouksien ja valtion velkaantuminen on vielä vähäistä.

Kasvuennusteita on nostettu viime lokakuun ennusteista myös länsitalouksien, varsinkin USA:n, kohdalla. USA:n talouden hyvä veto säteilisi myös muihin kehittyneisiin talouksiin. USA:n talouskasvuennusteeseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta, sillä ennusteet nojaavat USA:n uuden hallinnon vauhdittavan taloutta useilla toimenpiteillä kuten veronalennuksilla, infrastruktuuri-investoinneilla ja sääntelyn purkamisella. Näiden toimien toteutumisesta tai mittakaavasta ei vielä ole tietoa.

“USA:n talouden riskinä on mm. talouden mahdollinen ylikuumeneminen, mikäli talouskasvua pyritään vauhdittamaan liikaa.”

Riskinä USA:n talouden kannalta on muun muassa talouden mahdollinen ylikuumeneminen, mikäli talouskasvua pyritään vauhdittamaan liikaa. Yhdysvallat on lähellä täystyöllisyyttä, mikä tarkoittaa, että työttömyysaste ei voi laskea ilman että inflaatio kiihtyy. Talouden hyvä veto alkaa jo nyt näkyä palkkojen nousuna ja sitä kautta myös inflaation heräämisenä. USA:n keskimääräiset tuntiansiot joulukuulta nousivat 2,9 % vuodentakaisesta, mikä on nopeinta tahtia sitten vuoden 2009. Energiasta puhdistettu ns. ydininflaatio on keskuspankin tavoitetason kahden prosentin yläpuolella. Inflaation kiihtyminen voisi saada keskuspankin nostamaan ohjauskorkoa ennakoitua nopeammin.

Markkinoiden katseet ovat nyt keskittyneet siihen, minkälaista linjaa USA:n uusi hallinto lähtee ajamaan ja missä mittakaavassa mahdolliset uudistukset toteutuvat. Uudistusten kannalta keskeistä on Trumpin kabinetin ja kongressin välisen yhteistyön sujuminen. Myös suurien EU-maiden kuten Ranskan ja Saksan tulevat vaalit värittävät alkanutta vuotta ja voivat luoda heiluntaa markkinoille. Euroopan ja varsinkin Britannian kannalta tärkeää on BREXIT-neuvotteluiden alkaminen ja se mihin suuntaan neuvottelut etenevät.

Epävarmuudesta huolimatta tänä vuonna on hyvät edellytykset positiiviselle vuodelle osakemarkkinoilla. Näkemystämme tukee talouden parantuneiden näkymien lisäksi elvyttävä rahapolitiikka ja matala korkotaso.

USA:ssa vahvaa talouskehitystä

Marraskuun sijoitusmarkkinoita hallitsi Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Donald J. Trumpin valinta maan 45. presidentiksi. Markkinat kuitenkin rauhoittuvat nopeasti Trumpin ensimmäisen sovittelevan puheen jälkeen. Yhdysvaltalaiset osakkeet lähtivät nousuun ja varsinkin pienet yhtiöt nousivat jyrkästi. Nousuun vaikutti Trumpin lupaukset infrastruktuuri-investoinnista ja veron kevennyksistä.

Myös pitkät korot USA:ssa ponnahtivat ylös lähes varmana pidetyn ohjauskoron noston ja inflaatio-odotusten nousun myötä. Dollarin vahvistuttua euroa vastaan USA:n osakemarkkinat olivat parhaiten tuottanut markkina eurosijoittajalle. S&P 500 osakeindeksi nousi marraskuussa euroissa mitattuna 7 % ja pieniin sekä keskisuuriin yrityksiin sijoittava Russell 2000 osakeindeksi peräti 14,8 %.

Talousdata on ollut vahvaa ja varsinkin Yhdysvaltojen talousluvut ovat yllättäneet positiivisesti. Yhdysvaltojen kolmannen kvartaalin 3,2 %:n talouskasvu, työmarkkinoiden kehityksestä kertovat luvut, ostopäällikköindeksit sekä korkealle noussut kuluttajien luottamus kertovat talouden hyvästä vedosta. Riskinä Yhdysvaltain taloudelle alkaakin olla pikkuhiljaa talouden ylikuumeneminen ja kohoava inflaatio. Yhdysvaltojen keskuspankin FED:n koronnostoa pidetään markkinoilla lähes varmana.

Euroopan keskuspankilta EKP:lta puolestaan odotetaan elvytyksen lisäämistä ja arvopaperien osto-ohjelman pidentämistä ensi vuoden maaliskuusta ainakin puolella vuodella. Poliittiset riskit populismin nousun muodossa ovat nostamassa päätään, joista Italian pääministeri Renzin eroilmoitus on yksi esimerkki. Ensi vuonna vaaleja on tiedossa Alankomaissa, Ranskassa ja Saksassa, joten markkinaturbulenssia voi olla tiedossa.

Donald Trumpista USA:n presidentti

Donald Trump on valittu USA:n 45. presidentiksi

Republikaanit saivat enemmistön senaatissa ja edustajainhuoneessa, joten todennäköisesti poliittinen pattitilanne laukeaa kongressin ja presidentin tullessa samasta puolueesta. Tämä luo mahdollisuuden talouden vahvistamista ajavien hankkeiden läpimenemiselle. Yhdysvaltojen talouteen Trump on luvannut infrastruktuurihankkeita ja verojen alennuksia, jotka ovat Yhdysvaltojen talouden kannalta positiivisia.

Markkinat ovat toipuneet Trumpin valinnan aiheuttamasta alkushokista. Ensireaktiona osakekurssit laskivat voimakkaasti, dollari heikkeni ja korot laskivat. Trumpin pidettyä sovittelevan puheen niin osakkeet, korot kuin USA:n dollarikin ovat elpyneet.

Trump vetosi puheessaan Amerikan yhtenäistymisen puolesta ja painotti, että nyt ruvetaan rakentamaan menestyvää taloutta. Vaalien revittyä kansaa ja poliittista kenttää tärkein kysymys onkin, kuinka hyvin Trump kykenee yhteistyöhön tärkeimpien sidosryhmien, kuten senaatin ja edustajainhuoneen kanssa. Talouden kannalta ratkaisevaa on keitä Trump nimittää tärkeimpiin virkoihin.

Vapaakauppasopimuksien tulevaisuus kysymysmerkki

Maailmantalouden kannalta suuri kysymys on kuinka vapaakaupan käy. Trumpin kantava vaaliteema on ollut, että Yhdysvallat ovat kärsineet nykyisistä sopimuksista kuten NAFTA:sta, vapaakauppasopimuksesta USA:n, Kanadan ja Meksikon välillä.

Nähtäväksi jää, kuinka Trumpin hallinto suhtautuu vapaakauppasopimukseen Aasian maiden kanssa, jota ei ole vielä ratifioitu. Epäselvää on myös, miten EU:n ja USA:n välisen vapaakauppasopimuksen käy.

Lyhyen aikavälin Yhdysvaltojen keskuspankin (FED) rahapolitiikkaan vaikuttaa se, kuinka pitkäaikaiseksi kohonnut markkinaheilunta jää. Mikäli markkinat rauhoittuvat pian, joulukuussa todennäköisesti nähdään koronnosto. Tähän asti markkinoilla koronnostoa on pidetty lähes varmana.

Tästä alkaa Trumpin kuherruskuukausi USA:n seuraavana presidenttinä. Trumpin seuraavia liikkeitä seurataan markkinoilla tarkasti. Epävarmuus tulee pysymään korkealla, mutta näemme tilanteen enemmän mahdollisuutena lisätä salkkujen osakepainoa.

Huomio kiinnittyy keskuspankkeihin

Lokakuussa osakemarkkinat ovat edenneet lievästi laskevassa trendissä maailman laajuisesti. Eurosijoittajalle Yhdysvaltojen dollarin 2,5 % vahvistuminen on ollut eduksi.

USA:n osakeindeksi S&P 500 on noussut hieman plussalle euroissa laskettuna. Dollarin nousun taustalla on vahvat talousluvut ja kasvanut todennäköisyys joulukuun ohjauskoron nostosta.  Työpaikkojen lisääntyminen on jatkunut tasaiseen tahtiin 156 000 viime kuussa, vähittäiskaupan kasvu etenee hyvin ja kuluttajien luottamus on korkealla. Lisäksi ostopäällikköindeksit olivat odotuksia paremmat teollisuudessa ja varsinkin palvelusektorilla, jossa indeksiluku 57 osoittaa talouden aktiviteetin olevan korkealla tasolla.

Presidentinvaalit tuo oman mausteensa markkinoille. Clintonin ollessa mielipidetiedusteluissa johdolla markkinat ovat reagoineet positiivisesti. Viimeinen tv-mittelö ennen vaaleja on tällä viikolla ja markkinoiden heilunta tulee jatkumaan.

Euroopassa osakkeet ovat lähes samalla tasolla kuin lokakuun alussa. Keskuspankkipolitiikka ohjaa markkinaa ja keskuspankin seuraavaa liikettä odotetaan. Rahapolitiikan ammukset talouden vauhdittamiseksi ovat pitkälti käytetty. Valtioiden olisi aika vauhdittaa rakenteellisia muutoksia talouskasvun tukemiseksi; finanssipoliittinen elvytys olisi nyt tarpeen. Ongelmana on tällä hetkellä valtioiden korkeat velkatasot ja lisävelkaantuminen nähdään poliittisena riskinä. Myös tarpeelliset rakenteelliset muutokset ovat poliittisesti vaikeita, ellei mahdottomia.

Kehittyvien markkinoiden hyvä veto on hieman hyytynyt lokakuun aikana, mutta euromääräiset tuotot ovat kuitenkin positiiviset. Kiinassa ostopäällikköindeksit pysyivät kasvua osoittavan indeksiluvun 50 yläpuolella ja näin vahvistivat kuvaa Kiinan talouden stabiloitumisesta, mutta ennakoitua huonommat vienti ja tuontiluvut hieman pelästyttivät markkinoita. Yhden kuukauden luvusta ei voi vielä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Osakemarkkinoiden hötkyily loppui hetkeksi

Syyskuun osakemarkkinoiden hötkyily loppui hetkeksi, kun Yhdysvaltain keskuspankin avomarkkinakomitea piti ohjauskoron odotetusti ennallaan. Fedin päätös ei ollut yksimielinen, vaan alueellisten keskuspankkien johtajat olisivat olleet enemmän jo koronnoston kannalla. Seuraava koronnosto-odotus kohdistuu nyt joulukuun kokoukseen.

Nähtäväksi jää, miten ennen joulua tulevat talousluvut tukevat koronnostoa. Yhdysvaltojen työllisyysnäkymät ovat edelleen vahvat ja sitä tukee myös julkaistut luvut, mutta esimerkiksi ostopäällikköindeksit ovat olleet alavireisiä ja odotuksia heikompia. Joulukuun koronnosto ei ole vielä kirkossa kuulutettu.

 

Päähuomio kiinnityy Yhdysvaltain presidentinvaaleihin

Sijoittajien päähuomio keskittyy seuraavan kuukauden aikana Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Ensimmäinen väittely on takana ja Clinton julistettiin ensimmäisen erän voittajaksi. Näyttää siltä, että osakemarkkinat toivoisivat Clintonin voittoa, kun osakekurssit lähtivät aamulla Aasiassa nousuun.

“Valittiin presidentiksi kumpi tahansa , politiikka tuskin muuttuu merkittävästi.”

Valittiin presidentiksi kumpi tahansa, politiikka tuskin muuttuu merkittävästi. Yhdysvalloissa on onneksi edustajainhuone ja senaatti, jotka säätelevät myös poliittista päätöksen tekoa. Donald Trumpin mahdollinen valinta presidentiksi herättää eniten pelkoja Yhdysvaltojen sisäänpäin kääntymisestä ja vapaakaupan esteiden rakentamisesta. Kansainvälinen kauppa on ollut jo pitkään laskussa ja tämä voi hidastaa kaupan käyntiä entisestään.

 

Euroopassa viimeisimmät talousluvut ovat olleet myönteisiä yllätyksiä.

Teollisuuden ostopäällikköindeksi yllätti positiivisesti ja palvelusektorin kanssa yhdistetty ostopäällikköindeksi laski vain hienoisesti. Tämä osoittaa euroalueen talouskasvun etenevän tasaisesti.

Eilen julkaistu Euroopan talousveturin Saksan talouselämän luottamusta mittaava IFO-indeksi nousi korkeimmilleen yli kahteen vuoteen. indeksissä nimenomaan tulevaisuuden odotus komponentti yllätti positiivisesti. Hyvät IFO-luvut tukevat näkemystä talouden odotettua vahvemmasta kasvusta.

 

Kehittyvät markkinat edelleen nousussa

Osakemarkkinoiden kurssien nousu on ollut voimakkainta kehittyvillä markkinoilla viimeisen neljänneksen aikana. Parhaiten on tuottanut Brasilian osakemarkkinat, jotka ovat nousseet yli 18 %. Nousun takana on ollut raaka-aineiden hinnan nousu ja poliittisen tilanteen selkeytyminen, kun presidentti Dilma Rousseff erotettiin virasta.

Kiinan osakemarkkinat ovat myös toipuneet hyvin kesäkuun pohjista. Nousua on kertynyt  lähes 18 %. Alkuvuoden pelot ovat kaikonneet, kun keskushallinto on lisännyt elvytystä tukeakseen talouskasvua. Huoleksi on tullut luottojen raju kasvu suhteessa talouskasvuun. Huoli ei sinänsä ole uusi, koska kasvuvauhti on ollut nopeaa jo vuosia.

Kiinan talouskasvu on edelleen nopeaa noin 7 %, mikä taas auttaa pankkisektorin ongelmien ratkaisemisessa. Kiinan kokonaisvelka suhteessa Euromaihin ja Yhdysvaltoihin on pysynyt samalla tasolla, koska Kiinan valtiolla on vähän velkaa. Myös ulkomainen velka on vähäistä.

Riskinottohalukkuus palannut markkinoille

Elokuu on edennyt sijoitusmarkkinoilla rauhallisissa merkeissä. Brexitin jälkeen sijoittajien usko on palannut ja riskinottohalukkuus on kasvanut. Euroalueen talouden ennakoivissa indikaattoreissa, kuten ostopäällikköindekseissä, Brexitillä ei ole ollut tähän mennessä vaikutusta. Luvut ovat pysyneet hyvällä, maltillista kasvua ennakoivalla tasolla.

Euroopan osakemarkkinat ovat elokuun alun tasoilla. Yhdysvalloissa osakkeet ovat pysyneet kaikkien aikojen huipun tuntumassa hyvän tuloskauden jälkeen.

Riskinottohalukkuuden palautuminen on näkynyt erityisesti kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoilla, joihin on alkanut virrata sijoittajien varoja. Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat tuottaneet selvästi paremmin kuin kehittyneiden markkinoiden.

Kehittyvien markkinoiden osakkeita kuvaava MSCI-Emerging Markets indeksi on noussut elokuussa 3,2 %. Kiina on ollut kirkkain tähti 6,3 %:n nousulla. Kiinan markkinaa on tukenut ilmoitus Shenzhen-Hong Kongin pörssien välisen linkin avaamisesta vuoden lopulla. Shenzenin pörssissä ’uuden talouden toimialat’ eli teknologia-, terveydenhuolto- ja kulutushyödykeyhtiöt edustavat yli puolta markkina-arvosta, mikä erityisesti kiinnostaa sijoittajia.

Keskuspankkien rahapolitiikka on edelleen sijoittajien tarkkailun kohteena. Euroopan keskuspankki on aloittanut osto-ohjelmassaan yrityslainojen ostot ja ryhtynyt myös ’riskisijoittajiksi’. Japani hallitus ilmoitti massiivisesta 250 miljardin euron elvytyspaketista, jolla yritetään saada talous uuteen lentoon ja Englannin keskuspankki lähti myös elvyttämään alentamalla korkoja ja aloittamalla osto-ohjelman.

Yhdysvaltain FED on ainoa keskuspankki, joka harkitsee nyt rahapolitiikan kiristämistä. Pääjohtaja Yellenin puhe vuotuisessa talousviisaiden Jackson Hole -seminaarissa perjantaina tulkittiin siten, että koronnosto olisi varsin todennäköinen jo tämän vuoden puolella. Työmarkkinat ovat USA:ssa jo varsin kireät, kun työpaikkoja syntyy ennätystahtia, palkat ovat nousussa ja työttömyys laskenut alle 5 %. Tämä kaikki luo uskoa talouden hyviin näkymiin ja tukee koronnostoa jo tämän vuoden puolella.