Category Archives: Markkinakatsaus

Osakemarkkinoilla hyvä alku vuodelle 2017

Alkuvuoden vahvat, ennusteita paremmat, talousluvut ovat tukeneet osakekurssien nousua. Euroopassa talouden aktiviteettia kuvaavat ostopäällikköindeksit ovat nyt korkeimmillaan moniin vuosiin ja kauan kadoksissa ollut inflaatio näyttää heräämisen merkkejä saavuttaen jo 2 % tason.

Hollannin vaalituloksen myötä populismin leviäminen Euroopassa näyttäisi hetkeksi pysähtyneen. Osakekurssit vahvistuivat selvästi, kun sijoittajien luottamus on palautumassa. Seuraava todellinen koetinkivi markkinoille on Ranskan presidentinvaalit huhti-, toukokuun vaihteessa.

Yhdysvalloissa talouskasvu on vahvalla uralla. Työpaikkoja syntyy edelleen hyvällä tahdilla, ostopäällikköindeksit ovat korkealla tasolla ja kuluttajien luottamus talouteen on vahvaa. Mennyt yritysten tuloskausi Yhdysvalloissa osoitti yritysten olevan hyvässä tuloskunnossa. Yli 75 % yrityksistä teki odotuksia paremman tuloksen ja liikevaihdot olivat myös kasvussa. Yritysten tuloskasvuennusteita tälle vuodelle nostettiinkin selvästi.

Talouden hyvän vedon myötä Yhdysvaltain keskuspankki FED nosti odotetusti korkoa ja tulee mitä suuremmalla todennäköisyydellä nostamaan korkoja kaksi kertaa vuoden loppuun mennessä.

Kehittyvät markkinoiden talouskasvu jatkuu vahvana. Osakemarkkinat ovat nousseet alkuvuonna kehittyvillä enemmän esimerkiksi kuin Yhdysvalloissa tai Euroopassa, mutta osakkeiden arvostustasot ovat edelleen selvästi matalammat kuin kehittyneillä. Mallisalkuissamme olemme painottaneet etenkin Kiinan ja Intian osakkeita.

Suurissa talouksissa talouskasvuennusteet odotettua parempia

Vuosi 2017 on lähtenyt positiivisissa merkeissä liikkeelle. Talouden kehityksestä kertovat luvut ovat olleet kaikissa suurissa talouksissa odotettua parempia. Optimismin myötä maailman osakemarkkinat ovat alkuvuonna noin parin prosentin plussalla.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tuoreet talousennusteet povaavat maailman talouskasvun kiihtyvän viime vuoden 3,1 %:sta 3,4 %:iin vuonna 2017 ja 3,6 %:iin vuonna 2018. IMF:n ennusteen mukaan talouskasvu kiihtyy vuosina 2017 ja 2018 niin länsitalouksissa kuin kehittyvissäkin maissa. Leijonanosa maailman kiihtyvästä kasvusta tulee kuitenkin kehittyvistä maista, joissa kasvu selvästi kiihtyy seuraavina vuosina ja on merkittävästi nopeampaa kuin kehittyneissä maissa.

Kiinan talouskasvuennustetta nostettiin hieman viime vuoden lokakuusta. Maailman toiseksi suurimman talouden ennustetaan hiljalleen hidastuvan viime vuoden 6,7 %:sta 6,0 %:iin vuonna 2018. Talouskasvuennusteen taustalla on luotto viranomaisten talouskasvua tukeviin toimiin kuten luotonannon kasvattamiseen yrityssektorilla, mihin liittyy riski mahdollisen luottokuplan puhkeamisesta. Toisaalta kotitalouksien ja valtion velkaantuminen on vielä vähäistä.

Kasvuennusteita on nostettu viime lokakuun ennusteista myös länsitalouksien, varsinkin USA:n, kohdalla. USA:n talouden hyvä veto säteilisi myös muihin kehittyneisiin talouksiin. USA:n talouskasvuennusteeseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta, sillä ennusteet nojaavat USA:n uuden hallinnon vauhdittavan taloutta useilla toimenpiteillä kuten veronalennuksilla, infrastruktuuri-investoinneilla ja sääntelyn purkamisella. Näiden toimien toteutumisesta tai mittakaavasta ei vielä ole tietoa.

”USA:n talouden riskinä on mm. talouden mahdollinen ylikuumeneminen, mikäli talouskasvua pyritään vauhdittamaan liikaa.”

Riskinä USA:n talouden kannalta on muun muassa talouden mahdollinen ylikuumeneminen, mikäli talouskasvua pyritään vauhdittamaan liikaa. Yhdysvallat on lähellä täystyöllisyyttä, mikä tarkoittaa, että työttömyysaste ei voi laskea ilman että inflaatio kiihtyy. Talouden hyvä veto alkaa jo nyt näkyä palkkojen nousuna ja sitä kautta myös inflaation heräämisenä. USA:n keskimääräiset tuntiansiot joulukuulta nousivat 2,9 % vuodentakaisesta, mikä on nopeinta tahtia sitten vuoden 2009. Energiasta puhdistettu ns. ydininflaatio on keskuspankin tavoitetason kahden prosentin yläpuolella. Inflaation kiihtyminen voisi saada keskuspankin nostamaan ohjauskorkoa ennakoitua nopeammin.

Markkinoiden katseet ovat nyt keskittyneet siihen, minkälaista linjaa USA:n uusi hallinto lähtee ajamaan ja missä mittakaavassa mahdolliset uudistukset toteutuvat. Uudistusten kannalta keskeistä on Trumpin kabinetin ja kongressin välisen yhteistyön sujuminen. Myös suurien EU-maiden kuten Ranskan ja Saksan tulevat vaalit värittävät alkanutta vuotta ja voivat luoda heiluntaa markkinoille. Euroopan ja varsinkin Britannian kannalta tärkeää on BREXIT-neuvotteluiden alkaminen ja se mihin suuntaan neuvottelut etenevät.

Epävarmuudesta huolimatta tänä vuonna on hyvät edellytykset positiiviselle vuodelle osakemarkkinoilla. Näkemystämme tukee talouden parantuneiden näkymien lisäksi elvyttävä rahapolitiikka ja matala korkotaso.

USA:ssa vahvaa talouskehitystä

Marraskuun sijoitusmarkkinoita hallitsi Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Donald J. Trumpin valinta maan 45. presidentiksi. Markkinat kuitenkin rauhoittuvat nopeasti Trumpin ensimmäisen sovittelevan puheen jälkeen. Yhdysvaltalaiset osakkeet lähtivät nousuun ja varsinkin pienet yhtiöt nousivat jyrkästi. Nousuun vaikutti Trumpin lupaukset infrastruktuuri-investoinnista ja veron kevennyksistä.

Myös pitkät korot USA:ssa ponnahtivat ylös lähes varmana pidetyn ohjauskoron noston ja inflaatio-odotusten nousun myötä. Dollarin vahvistuttua euroa vastaan USA:n osakemarkkinat olivat parhaiten tuottanut markkina eurosijoittajalle. S&P 500 osakeindeksi nousi marraskuussa euroissa mitattuna 7 % ja pieniin sekä keskisuuriin yrityksiin sijoittava Russell 2000 osakeindeksi peräti 14,8 %.

Talousdata on ollut vahvaa ja varsinkin Yhdysvaltojen talousluvut ovat yllättäneet positiivisesti. Yhdysvaltojen kolmannen kvartaalin 3,2 %:n talouskasvu, työmarkkinoiden kehityksestä kertovat luvut, ostopäällikköindeksit sekä korkealle noussut kuluttajien luottamus kertovat talouden hyvästä vedosta. Riskinä Yhdysvaltain taloudelle alkaakin olla pikkuhiljaa talouden ylikuumeneminen ja kohoava inflaatio. Yhdysvaltojen keskuspankin FED:n koronnostoa pidetään markkinoilla lähes varmana.

Euroopan keskuspankilta EKP:lta puolestaan odotetaan elvytyksen lisäämistä ja arvopaperien osto-ohjelman pidentämistä ensi vuoden maaliskuusta ainakin puolella vuodella. Poliittiset riskit populismin nousun muodossa ovat nostamassa päätään, joista Italian pääministeri Renzin eroilmoitus on yksi esimerkki. Ensi vuonna vaaleja on tiedossa Alankomaissa, Ranskassa ja Saksassa, joten markkinaturbulenssia voi olla tiedossa.

Donald Trumpista USA:n presidentti

Donald Trump on valittu USA:n 45. presidentiksi

Republikaanit saivat enemmistön senaatissa ja edustajainhuoneessa, joten todennäköisesti poliittinen pattitilanne laukeaa kongressin ja presidentin tullessa samasta puolueesta. Tämä luo mahdollisuuden talouden vahvistamista ajavien hankkeiden läpimenemiselle. Yhdysvaltojen talouteen Trump on luvannut infrastruktuurihankkeita ja verojen alennuksia, jotka ovat Yhdysvaltojen talouden kannalta positiivisia.

Markkinat ovat toipuneet Trumpin valinnan aiheuttamasta alkushokista. Ensireaktiona osakekurssit laskivat voimakkaasti, dollari heikkeni ja korot laskivat. Trumpin pidettyä sovittelevan puheen niin osakkeet, korot kuin USA:n dollarikin ovat elpyneet.

Trump vetosi puheessaan Amerikan yhtenäistymisen puolesta ja painotti, että nyt ruvetaan rakentamaan menestyvää taloutta. Vaalien revittyä kansaa ja poliittista kenttää tärkein kysymys onkin, kuinka hyvin Trump kykenee yhteistyöhön tärkeimpien sidosryhmien, kuten senaatin ja edustajainhuoneen kanssa. Talouden kannalta ratkaisevaa on keitä Trump nimittää tärkeimpiin virkoihin.

Vapaakauppasopimuksien tulevaisuus kysymysmerkki

Maailmantalouden kannalta suuri kysymys on kuinka vapaakaupan käy. Trumpin kantava vaaliteema on ollut, että Yhdysvallat ovat kärsineet nykyisistä sopimuksista kuten NAFTA:sta, vapaakauppasopimuksesta USA:n, Kanadan ja Meksikon välillä.

Nähtäväksi jää, kuinka Trumpin hallinto suhtautuu vapaakauppasopimukseen Aasian maiden kanssa, jota ei ole vielä ratifioitu. Epäselvää on myös, miten EU:n ja USA:n välisen vapaakauppasopimuksen käy.

Lyhyen aikavälin Yhdysvaltojen keskuspankin (FED) rahapolitiikkaan vaikuttaa se, kuinka pitkäaikaiseksi kohonnut markkinaheilunta jää. Mikäli markkinat rauhoittuvat pian, joulukuussa todennäköisesti nähdään koronnosto. Tähän asti markkinoilla koronnostoa on pidetty lähes varmana.

Tästä alkaa Trumpin kuherruskuukausi USA:n seuraavana presidenttinä. Trumpin seuraavia liikkeitä seurataan markkinoilla tarkasti. Epävarmuus tulee pysymään korkealla, mutta näemme tilanteen enemmän mahdollisuutena lisätä salkkujen osakepainoa.

Huomio kiinnittyy keskuspankkeihin

Lokakuussa osakemarkkinat ovat edenneet lievästi laskevassa trendissä maailman laajuisesti. Eurosijoittajalle Yhdysvaltojen dollarin 2,5 % vahvistuminen on ollut eduksi.

USA:n osakeindeksi S&P 500 on noussut hieman plussalle euroissa laskettuna. Dollarin nousun taustalla on vahvat talousluvut ja kasvanut todennäköisyys joulukuun ohjauskoron nostosta.  Työpaikkojen lisääntyminen on jatkunut tasaiseen tahtiin 156 000 viime kuussa, vähittäiskaupan kasvu etenee hyvin ja kuluttajien luottamus on korkealla. Lisäksi ostopäällikköindeksit olivat odotuksia paremmat teollisuudessa ja varsinkin palvelusektorilla, jossa indeksiluku 57 osoittaa talouden aktiviteetin olevan korkealla tasolla.

Presidentinvaalit tuo oman mausteensa markkinoille. Clintonin ollessa mielipidetiedusteluissa johdolla markkinat ovat reagoineet positiivisesti. Viimeinen tv-mittelö ennen vaaleja on tällä viikolla ja markkinoiden heilunta tulee jatkumaan.

Euroopassa osakkeet ovat lähes samalla tasolla kuin lokakuun alussa. Keskuspankkipolitiikka ohjaa markkinaa ja keskuspankin seuraavaa liikettä odotetaan. Rahapolitiikan ammukset talouden vauhdittamiseksi ovat pitkälti käytetty. Valtioiden olisi aika vauhdittaa rakenteellisia muutoksia talouskasvun tukemiseksi; finanssipoliittinen elvytys olisi nyt tarpeen. Ongelmana on tällä hetkellä valtioiden korkeat velkatasot ja lisävelkaantuminen nähdään poliittisena riskinä. Myös tarpeelliset rakenteelliset muutokset ovat poliittisesti vaikeita, ellei mahdottomia.

Kehittyvien markkinoiden hyvä veto on hieman hyytynyt lokakuun aikana, mutta euromääräiset tuotot ovat kuitenkin positiiviset. Kiinassa ostopäällikköindeksit pysyivät kasvua osoittavan indeksiluvun 50 yläpuolella ja näin vahvistivat kuvaa Kiinan talouden stabiloitumisesta, mutta ennakoitua huonommat vienti ja tuontiluvut hieman pelästyttivät markkinoita. Yhden kuukauden luvusta ei voi vielä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Osakemarkkinoiden hötkyily loppui hetkeksi

Syyskuun osakemarkkinoiden hötkyily loppui hetkeksi, kun Yhdysvaltain keskuspankin avomarkkinakomitea piti ohjauskoron odotetusti ennallaan. Fedin päätös ei ollut yksimielinen, vaan alueellisten keskuspankkien johtajat olisivat olleet enemmän jo koronnoston kannalla. Seuraava koronnosto-odotus kohdistuu nyt joulukuun kokoukseen.

Nähtäväksi jää, miten ennen joulua tulevat talousluvut tukevat koronnostoa. Yhdysvaltojen työllisyysnäkymät ovat edelleen vahvat ja sitä tukee myös julkaistut luvut, mutta esimerkiksi ostopäällikköindeksit ovat olleet alavireisiä ja odotuksia heikompia. Joulukuun koronnosto ei ole vielä kirkossa kuulutettu.

 

Päähuomio kiinnityy Yhdysvaltain presidentinvaaleihin

Sijoittajien päähuomio keskittyy seuraavan kuukauden aikana Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Ensimmäinen väittely on takana ja Clinton julistettiin ensimmäisen erän voittajaksi. Näyttää siltä, että osakemarkkinat toivoisivat Clintonin voittoa, kun osakekurssit lähtivät aamulla Aasiassa nousuun.

”Valittiin presidentiksi kumpi tahansa , politiikka tuskin muuttuu merkittävästi.”

Valittiin presidentiksi kumpi tahansa, politiikka tuskin muuttuu merkittävästi. Yhdysvalloissa on onneksi edustajainhuone ja senaatti, jotka säätelevät myös poliittista päätöksen tekoa. Donald Trumpin mahdollinen valinta presidentiksi herättää eniten pelkoja Yhdysvaltojen sisäänpäin kääntymisestä ja vapaakaupan esteiden rakentamisesta. Kansainvälinen kauppa on ollut jo pitkään laskussa ja tämä voi hidastaa kaupan käyntiä entisestään.

 

Euroopassa viimeisimmät talousluvut ovat olleet myönteisiä yllätyksiä.

Teollisuuden ostopäällikköindeksi yllätti positiivisesti ja palvelusektorin kanssa yhdistetty ostopäällikköindeksi laski vain hienoisesti. Tämä osoittaa euroalueen talouskasvun etenevän tasaisesti.

Eilen julkaistu Euroopan talousveturin Saksan talouselämän luottamusta mittaava IFO-indeksi nousi korkeimmilleen yli kahteen vuoteen. indeksissä nimenomaan tulevaisuuden odotus komponentti yllätti positiivisesti. Hyvät IFO-luvut tukevat näkemystä talouden odotettua vahvemmasta kasvusta.

 

Kehittyvät markkinat edelleen nousussa

Osakemarkkinoiden kurssien nousu on ollut voimakkainta kehittyvillä markkinoilla viimeisen neljänneksen aikana. Parhaiten on tuottanut Brasilian osakemarkkinat, jotka ovat nousseet yli 18 %. Nousun takana on ollut raaka-aineiden hinnan nousu ja poliittisen tilanteen selkeytyminen, kun presidentti Dilma Rousseff erotettiin virasta.

Kiinan osakemarkkinat ovat myös toipuneet hyvin kesäkuun pohjista. Nousua on kertynyt  lähes 18 %. Alkuvuoden pelot ovat kaikonneet, kun keskushallinto on lisännyt elvytystä tukeakseen talouskasvua. Huoleksi on tullut luottojen raju kasvu suhteessa talouskasvuun. Huoli ei sinänsä ole uusi, koska kasvuvauhti on ollut nopeaa jo vuosia.

Kiinan talouskasvu on edelleen nopeaa noin 7 %, mikä taas auttaa pankkisektorin ongelmien ratkaisemisessa. Kiinan kokonaisvelka suhteessa Euromaihin ja Yhdysvaltoihin on pysynyt samalla tasolla, koska Kiinan valtiolla on vähän velkaa. Myös ulkomainen velka on vähäistä.

Riskinottohalukkuus palannut markkinoille

Elokuu on edennyt sijoitusmarkkinoilla rauhallisissa merkeissä. Brexitin jälkeen sijoittajien usko on palannut ja riskinottohalukkuus on kasvanut. Euroalueen talouden ennakoivissa indikaattoreissa, kuten ostopäällikköindekseissä, Brexitillä ei ole ollut tähän mennessä vaikutusta. Luvut ovat pysyneet hyvällä, maltillista kasvua ennakoivalla tasolla.

Euroopan osakemarkkinat ovat elokuun alun tasoilla. Yhdysvalloissa osakkeet ovat pysyneet kaikkien aikojen huipun tuntumassa hyvän tuloskauden jälkeen.

Riskinottohalukkuuden palautuminen on näkynyt erityisesti kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoilla, joihin on alkanut virrata sijoittajien varoja. Kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat tuottaneet selvästi paremmin kuin kehittyneiden markkinoiden.

Kehittyvien markkinoiden osakkeita kuvaava MSCI-Emerging Markets indeksi on noussut elokuussa 3,2 %. Kiina on ollut kirkkain tähti 6,3 %:n nousulla. Kiinan markkinaa on tukenut ilmoitus Shenzhen-Hong Kongin pörssien välisen linkin avaamisesta vuoden lopulla. Shenzenin pörssissä ’uuden talouden toimialat’ eli teknologia-, terveydenhuolto- ja kulutushyödykeyhtiöt edustavat yli puolta markkina-arvosta, mikä erityisesti kiinnostaa sijoittajia.

Keskuspankkien rahapolitiikka on edelleen sijoittajien tarkkailun kohteena. Euroopan keskuspankki on aloittanut osto-ohjelmassaan yrityslainojen ostot ja ryhtynyt myös ’riskisijoittajiksi’. Japani hallitus ilmoitti massiivisesta 250 miljardin euron elvytyspaketista, jolla yritetään saada talous uuteen lentoon ja Englannin keskuspankki lähti myös elvyttämään alentamalla korkoja ja aloittamalla osto-ohjelman.

Yhdysvaltain FED on ainoa keskuspankki, joka harkitsee nyt rahapolitiikan kiristämistä. Pääjohtaja Yellenin puhe vuotuisessa talousviisaiden Jackson Hole -seminaarissa perjantaina tulkittiin siten, että koronnosto olisi varsin todennäköinen jo tämän vuoden puolella. Työmarkkinat ovat USA:ssa jo varsin kireät, kun työpaikkoja syntyy ennätystahtia, palkat ovat nousussa ja työttömyys laskenut alle 5 %. Tämä kaikki luo uskoa talouden hyviin näkymiin ja tukee koronnostoa jo tämän vuoden puolella.

Brexit-shokki haihtui nopeasti

Brexit- shokki haihtui nopeasti markkinoilta heinäkuun aikana. Heinäkuussa osakemarkkinoiden tuotot maailmalla nousivat tämän vuoden parhaimmistoon. Euroopassa laaja osakeindeksi Stoxx 600 nousi brexit-äänestyksen jälkeisen 11 % laskun jälkeen lähes samoille tasoille kuin ennen äänestystä.  Heinäkuussa nousua kertyi 3,6 %. Euroopan osakemarkkinat ovat sahailleet edestakaisin koko alkuvuoden ja ne ovat nyt tammikuun 2016 lopun tasoilla. Brexitin jälkeen pitkät korot laskivat Euroopassa voimakkaasti. Saksan 10 vuoden korko laski kaikkien aikojen alhaisimille tasoille, kun sen tuotto kävi -0,2 % :ssa.

Euroopassa, Britannia pois lukien, julkaistuihin talouden luottamuslukuihin Brexitillä ei ole ollut vaikutusta. EU- alueen ostopäällikköindeksi pysyi lähes samalla tasolla 52,9 pisteessä, mikä osoittaa Euroopan talouden aktiviteetin olevan kasvussa. Saksassa julkaistu talouselämän luottamusta kuvaava Ifo-indeksi pysyi myös samoilla tasoilla ja oli jopa parempi kuin ennusteet antoivat odottaa.

Heinäkuussa sijoittajien kiinnostuksen ja ehkä huolen aiheena olivat 50 suurimman pankin stressitestit, jossa syynättiin pankkien taseiden kestävyyttä huonontuneissa markkinaolosuhteissa. Pahimmat pelot kaikkosivat, sillä pankit pärjäsivät testeissä pääsääntöisesti hyvin, lukuunottamatta muutamaa italialaista pankkia. Pankkisektori on ollut Italiassa ongelmissa. Huonojen lainojen määrä koko lainakannasta on noussut lähes 17 %: iin.

Yhdysvalloissa S&P 500 osakeindeksi nousi 3,6 % ja paljon teknologiaosakkeita sisältävä Nasdaq-osakeindeksi nousi peräti 6,6 % euroissa laskettuna. Molemmat osakeindeksit ovat nyt kaikkien aikojen korkeimmissa arvoissaan. Meneillään oleva yritysten tuloskausi on edennyt myönteisissä merkeissä. Varsinkin teknologiayritysten tulokset ovat yllättäneet positiivisesti.

Heinäkuun lopulla julkaistu toisen neljänneksen BKT-luku oli pettymys, sillä talous oli vain 1,2 % kasvussa. Osa odotettua heikommasta kasvusta selittyy varastojen purkamisesta. Kolmannen neljänneksen kasvun odotetaan olevan taas hyvällä tasolla.

Työllisyystilanne on jo Yhdysvalloissa kohtuullisen kireä. Työpaikkoja syntyi heinäkuussa taas selvästi ennakoitua enemmän (287 000) ja työttömyysaste on alle 5 %. Yhdysvaltojen keskuspankin FED:in korkopäätöstä arvuutellessa kireä työllisyystilanne antaisi aihetta koronnostoon jopa jo syyskuussa, mutta ennustettua heikompi bkt:n kasvu on siirtänyt mahdollisen koronnoston todennäköisyyttä loppuvuoteen.

Japanin osakemarkkinat olivat heinäkuussa 6,4 % nousussa. Suurta elvytyspakettia odotellaan syyskuulle. Kehittyvistä markkinoista Brasilian 8,4 % ja Intian 4,6 % nousut olivat kärjessä.

Britannia hämmentyi Brexitistä – mitä nyt tapahtuu?

Brexitin puolesta äänestettiin torstaina selvin numeroin. Äänestyksen seurauksena markkinat tulivat perjantaina voimakkaasti alas Euroopassa ja Japanissa. Laaja Eurooppa-indeksi laski 7 % ja Japanin Nikkei lähes 8 %.  Lasku oli raju, muttei paniikinomainen.

Valuuttamarkkinoilla Englannin punta rysähti alimmilleen yli 30 vuoteen ja Yhdysvaltain dollari lähti vahvistumaan. Suuri liike nähtiin myös eurossa, kun se heikkeni lähes 3 % dollaria vastaan. Korkomarkkinoilla turvasatamakysyntä laskee pitkiä korkoja. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko on jo selvästi negatiivinen.  Tänään maanantaina osakkeiden kurssilasku Euroopassa on jatkunut, mutta Aasiassa kurssit kääntyivät jo nousuun.

Tilanne on nyt Britanniassa lievästi sanottuna sekava. Kansanäänestyksen tulos eli ero EU:sta tuli Brexit-leirille ikään kuin yllätyksenä, eikä selvää suunnitelmaa jatkosta ole. Pääministeri Cameron ilmoitti eroavansa tehtävistään, eikä hänen seuraajasta ei ole tietoa.  Skotlanti puolestaan haluaa jäädä EU:hun ja se alkoi  valmistella uutta kansanäänestystä erotakseen Isosta-Britanniasta.

Nyt odotetaan Britannian laittavan eropyynnön EU:lle, jotta eroehdoista päästäisiin neuvottelemaan. Eropyyntö saattaa kuitenkin siirtyä syksyyn, vaikka molemmilla osapuolilla on halu päästä mahdollisimman nopeasti sopuun kaupankäynnin ehdoista, jottei vapaa kauppa yhtenäisillä markkinoilla vaarantuisi liikaa. Britannia on merkittävä kauppakumppani EU:lle ja EU Britannialle.

Britannian EU-kansanäänestys koko maailman keskipisteenä

Vuoden yksi tärkeimmistä tapahtumista, Britannian EU-kansanäänestys pidetään tämän viikon torstaina. Tällä hetkellä EU-jäsenyyttä kannattavat ja EU-jäsenyydestä eroamista kannattavat ovat mielipidetiedustelujen mukaan tasatilanteessa. Epävarmoja äänestäjiä on siis vielä kymmenisen prosenttia ja he tulevat olemaan ratkaisevassa roolissa torstaina. EU-kannattajat eli Bremain-leiri on kirinyt viime päivinä, mikä on näkynyt positiivisesti Euroopan osakemarkkinoilla. Osakekurssit ovat maanantaina iltapäivällä lähes 4 % nousussa. Äänestyksen tulokset saadaan juhannusaattoaamuna.

Kävi niin tai näin, hammastahnatuubi on auennut ja keskustelu EU:n nykymuodosta ja koko EU:n tulevaisuudesta tulee jatkumaan kiivaana. Nyt olisi EU:n aika katsoa peiliin, kun sen kansalaisten tyytymättömyys on kasvussa. EU-integraatio ja leviäminen ovat keskeisiä aiheita, joissa kansalaisten mielipiteiden pitäisi tulla enemmän näkyviin. Myös EU-kriitikoiden ääniä kannattaisi ottaa huomioon.

Mahdollisen Brexitin tapahtuessa alkavat neuvottelut taloudellisesta yhteistyöstä. Taloudellisesti ja poliittisesti EU-ero voisi olla Britannialle epäedullinen, mikäli EU haluaisi tehdä Britanniasta varoittavan esimerkin. Liian edullisilla ehdoilla EU-ero ei tule kyseeseen.  Bruttokansantuotteen kasvu tulisi hidastumaan. EU on Britannian tärkein kauppakumppani. Tavaroiden ja palveluiden tulleista vapaa liikkuminen tulisi vaarantumaan merkittävästi ja sitä kautta heikentämään brittiläisten tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyä Euroopassa.

Skotlanti, Pohjois-Irlanti ja Wales kannattavat EU:ta. Brexitin toteutuessa Skotlannissa todennäköisesti pidettäisiin jälleen kansanäänestys itsenäistymisestä, jotta EU-ero ei koskisi heitä. Edellisessä skotlantilaisessa kansanäänestyksessä perustana oli, että Englanti on osaa EU:ta.  Äänestys on samalla äänestys Englannin saarivaltion hajoamisesta.

Brexitin toteutuessa moni yritys saattaisi lähteä pois Englannista ja siirtyä Skotlantiin eikä Manner-Europpaan. Skotlanti ottaisi mahdollisesti myös euron käyttöön. Monelle yhdysvaltalaiselle yritykselle olisi helppoa siirtää Euroopan pääkonttorinsa Englannista Skotlantiin, jolloin Skotlanti tulisi hyötymään taloudellisesti Brexitistä.